Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Obec Popice

znak

informuje občany o zasedání zastupitelstva obce Popice, které se koná ve středu 27. září od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program v příloze.

MUDr. Bartlová

lékař

z důvodu dovolené bude 29.9.2017 ordinace uzavřena. Zastupuje dětská ambulance ve Velkých Němčicích od 7.30 - 10.00.

MUDr. Petra Šístková

lékař

oznamuje pacientům, že se mohou nechat naočkovat proti chřipce. Očkování v ordinaci  v Popicích i v Hustopečích.

Nové informace o ordinačních hodinách naleznete pod záložkou "ZDRAVOTNICTVÍ".

E.ON

eon

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:  Dne 03.10.2017 od 07:30 do 14:00
Vypnutá oblast:  K Myslivně,  U Kapličky,  U Hráze č.p. 226,  Nová od kapličky po č.p. 221 včetně kabin u hřiště,  Krátká.

MUDr. Bartl

lékař

oznamuje pacientům, že se mohou do konce listopadu nechat naočkovat proti chřipce. Pro pacienty nad 65 let je očkování zdarma.

Kulturní akce Hustopeče

hustopečeMarketing a kultura města Hustopeče Vás srdečně zve na akce, které se budou konat v následujících měsících:

1. října 2017 - Zájezd na muzikál Bítls do Městského divadla v Brně. Muzikál, ve kterém hrají písně legendární kapely Beatles klíčovou roli. Více informací o muzikálu: http://www.mdb.cz/inscenace/395-bitls

5. - 7.10.2017 Burčákové slavnosti

7.10.2017 - 2. ročník Kabelkománie, kterou pořádá město Hustopeče v rámci Burčákových slavností

27.11.2017 v 19.30 hodin CAVEMAN ve Společenském domě v Hustopečích.

Prodej vstupenek: TIC Hustopeče 

Plakáty v příloze

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středu 4. října 2017

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte pouze BÍLÉ
a MODRÉ PYTLE. Zaměstnanci obce při svozu vymění plné  pytle za  prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 27. září 2017

Skládka Stará Hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude otevřen každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Obec Popice

Kulturní důmvytvořila nový systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanál

V pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL


Den sociálních služeb

socíální

Město Hustopeče zve širokou veřejnost k návštěvě tradičního Dne sociálních služeb, který se bude konat v pondělí 25. 9. 2017 na Dukelském náměstí v době od 09:30 do 15:00. Nabídku svých činností zde budou prezentovat poskytovatelé sociálních služeb a jiné organizace. Návštěvníci se tak dozví, kam se mohou obrátit v případě řešení různých životních situací svých či blízkých. Budou přítomny služby pomáhající seniorům, zdravotně postiženým, dětem, obětem domácího násilí, služby řešící drogovou problematiku. U stánku VZP si můžete bezplatně změřit hodnoty tuku a tlaku. Akci doprovodí hudební program (pan Marek Vejpustek, mateřská škola Pastelky Hustopeče a ZUŠ Hustopeče). Akce se koná za každého počasí.

Seznam zúčastněných služeb a organizací: Město Hustopeče + OSPOD Hustopeče, Diakonie Betlém, Girasole, Domovinka Němčičky, STP Hustopeče, Na počátku, VZP, Charita Břeclav, Seniorpoint, Práh Brno, Raná péče, Dům na půli cesty Velký Dvůr 

Pro více informací pište na furch@hustopece.cz, nebo volejte 607 516 037. Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni.

INFOKANÁL

náhled infokanálOmlouváme se, ale už asi týden nejede v kabelové televizi Infokanál. Na odstranění technické závady se pracuje. Závada se týká přenosu signálu do kabelu. Protože však závada nebyla viditelná a ostatní zařízení pracovala normálně, přenos do kabelu nefungoval již delší dobu. Snad se brzy podaří celé zařízení opět zprovoznit. Děkujeme za pochopení. Prozatím sledujte zprávy na webu alespoň ve formátu PDF.

© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti