Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

MUDr. Olga Venyšová

zubař

oznamuje, že nebude z důvodu dovolené od 21.8. do 1.9.2017 ordinovat.
Zástup: od 21.8. do 25.8.2017 LSPP Brno - bolestivé případy - nebo MUDr. Skalická Šitbořice - nebo zubní Hustopeče, Mrštíkova 10; od 28.8. do 1.9.2017 zubní ordinace ve Vranovicích a pouze ráno bolestivé případy

Zarážení hory

víno

Mužáci z Popic vás zvou na zpívání při víně, nejen o víně spojené se zarážením hory, které se bude konat 2.9.2017 od 15.00 hodin za Kulturním domem v Popicích

zarážení hory (960.2 kB)

Vodovody a kanalizace Břeclav

vak

oznamují občanům, že od 14.8.2017 budou v naší obci prováděny odečty vodoměrů.  V případě, že nebudete přítomni, opište stav vodoměru na papír a připevněte na viditelné místo.

Popický zpravodaj

znak

Příspěvky do zpravodaje prosím zasílejte co nejdříve, nejlépe v průběhu prázdnin, nejpozději však do 25. srpna 2017 na e-mailové adresy: popickyzpravodaj@seznam.cz,  noly@volny.cz,  
případně přineste osobně na adresu:
Lída Novotná, K Myslivně 169, Popice, telefon: 737 588 341
Prosím také organizace a spolky, aby zaslaly plány svých akcí na období září – prosinec 2017
  

MUDr. Petr Bartl

lékař

Prodloužení ordinačních hodin od září 2017- viz příloha

Obec Popice

znak

informuje občany na ulici Široká, že v úterý 1. srpna budou dokončeny stavební práce na opravě vodovodního řadu. V pátek 4. srpna by měly začít zemní práce na opravě chodníků a položení optických kabelů.

Policistou na zkoušku

policieWORKSHOP „ Policistou na zkoušku“ se uskuteční v pátek dne 22. září 2017, a to v areálu TJ Lokomotiva, na adrese Veslařská 1a, Břeclav. Uvedený workshop je především určen zájemcům, kteří mají zájem o práci u Policie České republiky.
pozvánka (723.6 kB)

Rozhodnutí hejtmana JMK

Nepojmenovaný 2
 • Hasičských záchranný sbor JMK a Krajský úřad JMK informují, že hejtman Jihomoravské kraje rozhodl o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 18:00 hodin dne 18. července 2017 do odvolání a platí pro území celého Jihomoravského kraje.

  Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována z důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem srážek.

  V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:

  • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
  • kouřit,
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
  • používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

  Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:

  • lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m,
  • suché travní porosty,
  • plochy zemědělských kultur.

Obec Popice

znakoznamuje občanům na ulici Nová, že od pondělí 10. července začínají stavební a zemní práce na úpravě vozovky. Od rodinného domu čp. 343 (Krajčovi) až k bytovému domu čp. 372 bude vozovka uzavřena. Nebude možné parkovat na svých obvyklých místech. Prosím využijte k parkování vozidel po dobu stavby protější park na ulici Lipová.

Stavební práce by měly být ukončeny 31. srpna 2017.

Kulturní akce Hustopeče

hustopečeMarketing a kultura města Hustopeče Vás srdečně zve na akce, které se budou konat v následujících měsících:

Národní soutěž vín Velkopavlovické vinařské podoblasti je prestižním kláním přihlášených vín o jejich zařazení do Salonu vín ČR. Akce probíhá pod garancí Svazu vinařů ČR a ve spolupráci Národního vinařského centra - v Hustopečích se uskuteční 26.8.2017

Využijte jedinečné možnosti ochutnat všechna vína ucházející se o zařazení do Salonu vín ČR. V hotelu Centro, za doprovodu cimbálové muziky Lália, se můžete od 14.00 do 20.00 hodin bavit nad skleničkou dobrého vína.

Vstupné 300,- Kč (v ceně sklenička, katalog a neomezená degustace vín).

16. září 2017 - Turistický zájezd Divokým údolím Bílé Opavy, Karlova Studánka

1. října 2017 - Zájezd na muzikál Bítls do Městského divadla v Brně. Muzikál, ve kterém hrají písně legendární kapely Beatles klíčovou roli. Více informací o muzikálu: http://www.mdb.cz/inscenace/395-bitls

Prodej vstupenek: TIC Hustopeče 

5. - 7.10.2017 Burčákové slavnosti

27.11.2017 v 19.30 hodin CAVEMAN ve Společenském domě v Hustopečích.

Plakáty v příloze

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středu 6. září 2017

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte pouze BÍLÉ
a MODRÉ PYTLE. Zaměstnanci obce při svozu vymění plné  pytle za  prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 16. srpna 2017

Skládka Stará Hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude otevřen každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Obec Popice

Kulturní důmvytvořila nový systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanálV pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL.

© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti