Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Město Hustopeče

HP

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místa na Odbor územního plánování - Referent státní správy a samosprávy /agenda územního plánování/ a Referent státní správy a samosprávy /agenda památkové péče/.

Více v přílohách

ud20200113_07 (280.8 kB)
ud20200113_08 (283.6 kB)

Obec Popice

znak

Obecní úřad Popice oznamuje občanům, že od 1.1.2020 je účinná Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která stanoví novou sazbu poplatku za TKO ve výši 560,- Kč na osobu a rok. Od 1.1.2020 byla zrušena Obecně závazná vyhláška z ubytovací kapacity a nahrazena novou Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu. Sazba poplatku činí 10,- Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku.

Obecní úřad Popice sděluje občanům, že od 1.2.2020 bude zrušen bankovní účet č. 151670554/0300 vedený u Poštovní spořitelny. Žádáme občany, aby na tento účet již nezasílali žádné platby.

Pro veškeré bezhotovostní platby použijí občané účet 1381813359/0800 – ten nahrazuje zrušený účet u Poštovní spořitelny.


Obecní knihovna

knihy

V příštím týdnu (od 13. do 17.1.2020) bude z důvodu dovolené knihovna zavřená.

Tříkrálová sbírka

tři králové

Oblastní charita Břeclav děkuje všem, kteří se zapojili a přispěli do tradiční tříkrálové sbírky v naší obci. Výtěžek sbírky ve výši 54.616,- Kč bude použitý na humanitární projekty, které realizuje Charita v našem regionu, v naší vlasti, ale i v zahraničí. Upřímné poděkování patří zejména malým koledníkům a místním dospělým spoluorganizátorům sbírky. Díky jejich nadšení pro dobrou věc byla sbírka opět velmi úspěšná. Všem štědrým dárcům ještě jednou děkujeme. Výčetka platidel sbírky : 2000 x 3 ks; 1000 x 13 ks; 500 x 12 ks; 200 x 78 ks; 100 x 102 ks; 50 x 50 ks; 20 x 46 ks; 10 x 32 ks; 5 x 10 ks. 2 x 9 ks; 1 x 8 ks.

Divadelní představení v KD Popice

1Divadelní soubor Motýl uvádí 8. března 2020 od 17.00 hodin v KD Popice představení TLUSTÝ PRASE. Tragicky hořká komedie, nahlíží do vztahu dvou lidí, kteří se snaží v nekompromisní a povrchní době, vybojovat místo pro svoji lásku.
Více v příloze
Divadlo v KD (138.6 kB)

Okresní správa sociálního zabezpečení

ossz

Okresní správa sociálního zabezpečení oznamuje, že oddělení lékařské posudkové služby bude od 2. 1. 2020 přestěhováno do nových kancelářských prostor 2. NP v rekonstruované budově nádraží ČD Břeclav na adrese Sady 28. října 248. Břeclav. V termínu od 23 . - 31. 12. 2019 budou informace poskytovány v hlavní budově OSSZ na ul. Husova 2994/1a.

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 29.1.2020

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středa  5. února 2020

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte černé pytle. zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

Skládka Stará Hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

OD PROSINCE 2019 DO KONCE ÚNORA 2020 BUDE SKLÁDKA UZAVŘENA

Sběrný dvůr

Sběrný dvůrje otevřen každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin a každou středu od 17:00 do 19:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

OD 20.11.2019 BUDE SBĚRNÝ DVŮR VE STŘEDY UZAVŘEN,  a to až do půlky března 2020. O sobotách normální provoz.

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Nové kontejnery na kovový odpad

kov

Kontejnery jsou rozmístěny 3x (u KD, u zdravotního střediska a u obchodu). 

Do kontejneru patří: prázdné konzervy od potravin, konzervy od krmiva pro psy a kočky, plechovky a nápojové obaly, kovové tuby, víčka a uzávěry, hliníková fólie a hliníková víčka z jogurtů.

Naopak do kontejneru nepatří: plechovky od barev a nebezpečných odpadů, které jsou určeny na sběrný dvůr.

Informace JSDH Popice

SDHMístní JSDH má v případě vyhlášení poplachu 5 aktivních členů, připravených do zákonem daných 10minut vyjet na zásah, či mimořádnou událost. 

Velitel jednotky: Lukáš Otáhal tel. : +420 776 887 338

Velitel družstva: Josef Mikulica tel. : +420 702 171 424

Více informací naleznete zde: Hasiči Popice

Kulturní akce Hustopečsko

ccs

13. Obecní ples s Mistříňankou Vranovice 18.1.2020

25.1. Obecní krojový ples Starovičky

25.1.  Spolek Kurdějovských vinařů zve na Okus vín

Divadelní spolek bratří Mrštíků pořádá 26. divadelní bál - v sobotu 29. února 2020. Divadelní bál má tentokrát podtitul Květinou řekneš vše.

Základní škola Velké Němčice -  Pozvánky na zájezdy do divadel. V příloze jsou také pozvánky na letní tábory v roce 2020.    

Více v přílohách        

Kino Hustopeče

Kino Velké Němčice

Divadlo Boleradice

REZERVACE KULTURNÍHO DOMU V POPICÍCH

Kulturní důmZastupitelstvo obce Popice svým usnesením č. 13/11/2019 ze dne 16.12.2019 schválilo pronájem kulturního domu v Popicích pouze fyzickým osobám s trvalým pobytem v obci Popice a spolkům, které mají sídlo v obci Popice.

Archiv aktualit

© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti