Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.

vakoznamují občanům, že v pondělí 19.3.2018 budou provádět stavební práce na obnově vodovodního řadu na ulici Nádražní. Obnova vodovodního řadu nebude mít vliv na dodávku vody do domácností na ulici Nádražní.

TJ Palava Popice

TJ palava

V sobotu 17.3. na jizdárně pořádáme hobby závody - Josefovské skákání a v neděli 25.3. hobby závody - Velikonoční vajíčko. Start soutěží ve 13hod. 

Více v příloze

Střelnice Popice

puška

První střílení v roce 2018 v neděli 18.3. v 8.00 hodin na střelnici v Popicích

www.strelnicepopice.cz

Více v přiloženém souboru

Popický zpravodaj

znak

Příspěvky do zpravodaje prosím zasílejte co nejdříve, nejlépe v průběhu března, nejpozději však do 31.3.2018 na e-mailové adresy: popickyzpravodaj@seznam.cz,  noly@volny.cz,  
případně přineste osobně na adresu:
Lída Novotná, K Myslivně 169, Popice, telefon: 737 588 341
Prosím také organizace a spolky, aby zaslaly plány svých akcí na období duben – září 2018
  

CSS Mikroregion Hustopečsko

ccs

ZPRAVODAJ CSS Mikroregionu Hustopečsko - Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna?

Více v příloze

zpravodaj IV (3.2 MB)

Kulturní akce Hustopeče

hustopeče

Pozvánka na Slavnosti mandloní a vína v Hustopečích 24.3.2018

Více v příloze

Mandlone_web (1.3 MB)

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středu 4. dubna 2018

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte pouze BÍLÉ
a MODRÉ PYTLE. Zaměstnanci obce při svozu vymění plné  pytle za  prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 28. března 2018

Skládka Stará Hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude otevřen každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Obec Popice

Kulturní důmvytvořila nový systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanál

V pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL


© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti