Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

E.ON Česká republika

eoninformuje občany o přerušení dodávek elektrické energie na ulici Rybníček a Široká. Přerušení dodávek elektrické energie je plánováno na čtvrtek 20. února od 7:30 hodin do 14:30 hodin. Přerušení dodávek elektrické energie se týká rodinných domů čp. 398 po rodinný dům čp. 160.  

Divadelní představení v KD Popice

1Divadelní soubor Motýl uvádí 8. března 2020 od 17.00 hodin v KD Popice představení TLUSTÝ PRASE. Tragicky hořká komedie, nahlíží do vztahu dvou lidí, kteří se snaží v nekompromisní a povrchní době, vybojovat místo pro svoji lásku.
Více v příloze
Divadlo v KD (138.6 kB)

Policie Hustopeče

policie

Žádost o spolupráci při objasňování trestné činnosti. Obvodní oddělení Police Hustopeče v současné době šetří přečin poškození cizí věci podle § 228/1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že v době od 14:30 hodin dne 07.02.2020, do 04:41 hodin dne 08.02.2020, nezjištěným způsobem vnikl na oplocený pozemek v k.ú. obce Popice, za železniční tratí ve směru na místní letiště, kde přešel k otevřenému seníku který zapálil vč. uskladněných 10 ks balíků sena, čímž způsobil poškozenému majiteli škodu ve výši 60 000,- Kč.

S případnými poznatky k pachateli uvedeného skutku se občané mohou obrátit osobně nebo telefonicky (i anonymně) na tel. č. 974632741 na OO PČR Hustopeče, nebo na linku 158. Mohou také využít „Schránku důvěry“ umístěnou na budově OOP ČR Hustopeče, vedle vchodových dveří. Za projevenou vstřícnost děkujeme.

E.ON Česká republika

44947informuje občany o přerušení dodávek elektrické energie na ulici Hlavní. Přerušení dodávek elektrické energie je plánováno v úterý 3. března od 7:30 hodin do 14:30 hodin. Přerušení dodávek elektrické energie se týká rodinných domů čp. 58 po rodinný dům čp. 336 (včetně kostela, obecního úřadu a restaurace U Adama).  

MUDr. Petra Šístková

lékař

Ve dnech 13.2. - 21.2.2020 ordinace POUZE v Hustopečích, ordinační hodiny na www stránkách Dům Zdraví, Hustopeče http://www.dz.cz/praktik/

etržby

eetZávěrečná fáze elektronické evidence tržeb - více v příloze
eetletak (402.8 kB)

Sběr použitého kuchyňského oleje

olejOlej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko do PET lahve a řádně ji uzavřete. Pak ji odneste na sběrné místo a vložte do označené sběrné nádoby. Pomůžete životnímu prostředí. Použitý kuchyňský olej se bude skladovat v 120 l popelnicích s nápisem FRITEX. Tyto popelnice budou rozmístěny na následujících místech:
 - sběrné místo u zdravotního střediska
 - sběrné místo o obchodního domu COOP
 - sběrné místo u kulturního domu
 - na sběrném dvoře
Více v příloze

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 26.2.2020

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středa  4. března 2020

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte černé pytle. zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

Skládka Stará Hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

OD PROSINCE 2019 DO KONCE ÚNORA 2020 BUDE SKLÁDKA UZAVŘENA

Sběrný dvůr

Sběrný dvůrje otevřen každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin a každou středu od 17:00 do 19:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

OD 20.11.2019 BUDE SBĚRNÝ DVŮR VE STŘEDY UZAVŘEN,  a to až do půlky března 2020. O sobotách normální provoz.

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Nové kontejnery na kovový odpad

kov

Kontejnery jsou rozmístěny 3x (u KD, u zdravotního střediska a u obchodu). 

Do kontejneru patří: prázdné konzervy od potravin, konzervy od krmiva pro psy a kočky, plechovky a nápojové obaly, kovové tuby, víčka a uzávěry, hliníková fólie a hliníková víčka z jogurtů.

Naopak do kontejneru nepatří: plechovky od barev a nebezpečných odpadů, které jsou určeny na sběrný dvůr.

Informace JSDH Popice

SDHMístní JSDH má v případě vyhlášení poplachu 5 aktivních členů, připravených do zákonem daných 10minut vyjet na zásah, či mimořádnou událost. 

Velitel jednotky: Lukáš Otáhal tel. : +420 776 887 338

Velitel družstva: Josef Mikulica tel. : +420 702 171 424

Více informací naleznete zde: Hasiči Popice

Kulturní akce Hustopečsko

ccs

Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice zve k návštěvě divadla. V sobotu 22.února v 19:30 hodin a v neděli 23.února v 15 hodin uvede domácí soubor premiérová představení hry Kulhavý mezek.

Divadelní spolek bratří Mrštíků pořádá 26. divadelní bál - v sobotu 29. února 2020. Divadelní bál má tentokrát podtitul Květinou řekneš vše.

7. 3. 2020  Mistrovství Bořetic v Osadnících z Katanu - deskohraní.

Základní škola Velké Němčice -  Pozvánky na zájezdy do divadel. V příloze jsou také pozvánky na letní tábory v roce 2020.    

Více v přílohách        

Kino Hustopeče

Kino Velké Němčice

Divadlo Boleradice

REZERVACE KULTURNÍHO DOMU V POPICÍCH

Kulturní důmZastupitelstvo obce Popice svým usnesením č. 13/11/2019 ze dne 16.12.2019 schválilo pronájem kulturního domu v Popicích pouze fyzickým osobám s trvalým pobytem v obci Popice a spolkům, které mají sídlo v obci Popice.

Archiv aktualit

© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti