Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Obec Popice

znak

informuje občany, že v úterý 20. října budou zahájeny stavební a zemní práce na ulici Sklepní. Na úsecích, kde budou prováděny zemní práce bude zákaz vstupu. Dbejte na vlastní bezpečnost.  Stavební práce budou probíhat od sklepu pana Brzobohatého až k ulici Krátká.

 

MUDr. Petra Šístková

lékař19.10. - 23.10.20 ordinace Hustopeče, Popice, Pouzdřany KARANTÉNA - ordinujeme pouze po telefonu: 519 311 690, 602 411 523.

Obecní knihovna

knihy

Knihovna v Popicích je stále v provozu bez omezení. Desinfekce je k dispozici u dveří, nezapomeňte si roušku. V knihovně se zdržujte jen po nejnutnější dobu.

Obec Popice

znak

V pondělí 19.10. a 26.10. se na matrice v Popicích neúřaduje.

 

EON

eonoznamuje občanům, že ve čtvrtek 29. října bude přerušena dodávka elektrické energie. Vypnutí elektrické energie se netýká domácností v obci Popice.

Obec Popice

znakOmezení provozu Obecního úřadu Popice

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8.10.2020 č. 994 o přijetí krizového opatření s účinností od pondělí 12.10.2020 bude rozsah úředních hodin OÚ Popice pro veřejnost omezen na 2 dny v týdnu, a to pondělí a středa od 12.00 do 17.00 hodin.

Pošta Popice

pošta

Od 1.10.2020 dochází ke změnám hodin pro veřejnost na naší poště v Popicích.

Pondělí 15.00 - 18.00 hodin

Úterý 08.00 - 11.00 hodin

Středa 15.00 - 18.00 hodin

Čtvrtek 08.00 - 11.00 hodin

Pátek 08.00 - 11.00 hodin

Úřad práce Hustopeče

ÚPVzhledem k aktuální epidemické situaci, nově přijatým krizovým opatřením a v souladu s příslušným usnesením Vlády ČR upravuje Úřad práce ČR od pondělí 12. 10. 2020 úřední hodiny.
Více v příloze
Úřad práce (63.6 kB)

Omezení přístupu do MěÚ Hustopeče

HP

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 s účinností od čtvrtka 24.9.2020 do odvolání platí pro provoz v budovách Městského úřadu Hustopeče následující omezující opatření:

1. Vstup do budov Městského úřadu Hustopeče se zakazuje bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa).

2. Vstup na všechna pracoviště Městského úřadu Hustopeče je možný pouze po předchozím potvrzeném objednání (e-mailem, telefonem, přes webový objednávkový systém). Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou uvedeny níže. Bez předchozího potvrzeného objednání nebudete do budov MěÚ vpuštěni.

Více v příloze

MUDr. Petra Šístková

lékařUpřednostněte prosím telefonickou konsultaci na tel. číslech 519 411 690, 724 678 180.

Sběr použitého kuchyňského oleje

olejOlej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko do PET lahve a řádně ji uzavřete. Pak ji odneste na sběrné místo a vložte do označené sběrné nádoby. Pomůžete životnímu prostředí. Použitý kuchyňský olej se bude skladovat v 120 l popelnicích s nápisem FRITEX. Tyto popelnice budou rozmístěny na následujících místech:
 - sběrné místo u zdravotního střediska
 - sběrné místo o obchodního domu COOP
 - sběrné místo u kulturního domu
 - na sběrném dvoře
Více v příloze

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 21. 10. 2020

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středa 4. listopadu 2020

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte černé pytle. zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

Skládka Stará Hora

Skládka

je opět otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

Sběrný dvůr

Sběrný dvůrje otevřen každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin a každou středu od 17:00 do 19:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora).

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Nové kontejnery na kovový odpad

kov

Kontejnery jsou rozmístěny 3x (u KD, u zdravotního střediska a u obchodu). 

Do kontejneru patří: prázdné konzervy od potravin, konzervy od krmiva pro psy a kočky, plechovky a nápojové obaly, kovové tuby, víčka a uzávěry, hliníková fólie a hliníková víčka z jogurtů.

Naopak do kontejneru nepatří: plechovky od barev a nebezpečných odpadů, které jsou určeny na sběrný dvůr.

Informace JSDH Popice

SDHMístní JSDH má v případě vyhlášení poplachu 5 aktivních členů, připravených do zákonem daných 10minut vyjet na zásah, či mimořádnou událost. 

Velitel jednotky: Lukáš Otáhal tel. : +420 776 887 338

Velitel družstva: Josef Mikulica tel. : +420 702 171 424

Více informací naleznete zde: Hasiči Popice

REZERVACE KULTURNÍHO DOMU V POPICÍCH

Kulturní důmZastupitelstvo obce Popice svým usnesením č. 13/11/2019 ze dne 16.12.2019 schválilo pronájem kulturního domu v Popicích pouze fyzickým osobám s trvalým pobytem v obci Popice a spolkům, které mají sídlo v obci Popice.

Archiv aktualit

© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti