Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Vinaři Popice

Svěcení vín

Vinaři Popice, z.s. pořádají svoji výroční schůzi v pátek 20.ledna od 18:00 hod. v klubovně TJ Palava Popice. Součásti programu je již tradičně degustace přinesených vzorků vín. Zváni jsou všichni vinaři a milovníci dobrého vína.

Dětský maškarní karneval

karnevalDětský maškarní se bude konat v neděli 22.1.2017 v 15:00 hodin v kulturním domě.

Více v přiloženém souboru

karneval (2.0 MB)

Obecní ples

ples

Obec Popice ve spolupráci s kulturní komisí zve všechny občany na OBECNÍ PLES,  který pořádá  v sobotu 4. února 2017 v sále kulturního domu v Popicích. Příspěvky do tomboly můžete nosit do knihovny (v otevírací době)

Více v příloze

obecní ples (2.4 MB)

Tour de sklep 2017

sklepIX. ročník oblíbené akce se koná v sobotu 18.2.2017. Start ve 12.00 hodin od obecního úřadu. Rezervované vstupenky lze vyzvednout v předprodeji nebo v den akce nejpozději do 13:00. Více v informaci na http://www.tourdesklep.cz/

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Nepojmenovaný 3

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj nařizuje tato mimořádná veterinární opatření  k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy:

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (subtyp H5N8) v k.ú. Brod nad Dyjí v rámci Jihomoravského kraje (Protokol Státního veterinárního ústavu Praha o zkoušce č. SVP 206/17 ze dne 8. 1. 2017).

Více informací v přílohách a pod záložkou "Důležité informace"

Finanční úřad

peníze

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2017 nejpozději do 1. února letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 23. ledna do 3. února využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí v příloze.

Kulturní akce Hustopeče

hustopečeMarketing a kultura města Hustopeče Vás srdečně zve na akce, které se budou konat v následujících měsících - viz příloha. V turistickém informačním centru již na tyto akce začal předprodej vstupenek (otevřeno po-pá 8.00-17.00 hodin) a je možné zakoupit vstupenky na některá představení také přes Ticketstream a SMSticket.

Už osmnáctou kapitolu napíše začátkem února příštího roku nejkvalitnější halový výškařský mítink v České republice Hustopečské skákání AGROTEC 2017. I v roce 2017 budou nejlepší světoví skokané bojovat v závodě, který má rovněž uctít památku naší olympijské vítězky Mileny Hübnerové – Rezkové. Po roce se do Hustopečí vrací Brit Chris Baker, který po loňském druhém místě v Hustopečích dokázal vystoupit na bronzový stupínek na Mistrovství Evropy a získat osmé místo na halovém MS. Start ve svých oblíbených Hustopečích potvrdil také Jaroslav Bába, který zde má svůj početný fanclub.

KONCERT SZIDI TOBIAS  vstupné 250,- Kč pondělí 23.2.2017 v 19.30 hodin Společenský dům Hustopeče 

VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY  vstupné 180,- Kč středa 8.3.2017 v 18.00 hodin Společenský dům Hustopeče 

JAK ŠVÉDOVÉ L.P. 1645 BRNO MARNĚ DOBÝVALI aneb BYLO NEBYLO /Ořechovské divadlo v komedii Vlastimila Pešky/ Plné vstupné 120,- Kč; zlevněné 80,- Kč pátek 31.3.2017 v 19.30 hodin Společenský dům Hustopeče 

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK /Autor a režisér Jakub Zindulka/ Vstupné I. pořadí 260,- Kč, vstupné II. pořadí 220,- Kč Pátek 21.4.2017 v 19.30 hodin Společenský dům Hustopeče 

Plakáty naleznete v příloze.

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 1. února 2017

Skládka Stará hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!


SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU PROBĚHNE VE STŘEDU 1.2.2017

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte pouze BÍLÉ a MODRÉ PYTLE. Zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude otevřen každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Obec Popice

Kulturní důmvytvořila nový systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanálV pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL.

© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti