Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Zarážení hory

mužáci

Mužáci z Popic vás srdečně zvou na „Zpívání při víně, nejen o víně, spojené se zarážením hory“, které se uskuteční 31. 8. 2019 od 15:00 za kulturním domem.

Více v příloze

Zarážení hory (293.4 kB)

ZŠ Popice

zš a mš

Zahájení školního roku 2019/2020 v Základní škole PopiceZačátek školního roku 2019/2020 v ZŠ Popice je v pondělí 2. září 2019 v 8.15 hodin. Žáci si přinesou přezůvky. Předpokládané ukončení bude v 9 hodin. Žáci z Pouzdřan pojedou autobusem v 10.15 hodin.

Informace JSDH Popice

SDHMístní JSDH má v případě vyhlášení poplachu 5 aktivních členů, připravených do zákonem daných 10minut vyjet na zásah, či mimořádnou událost. 

Velitel jednotky: Lukáš Otáhal tel. : +420 776 887 338

Velitel družstva: Josef Mikulica tel. : +420 702 171 424

Více informací naleznete zde: Hasiči Popice

Obec Popice

znakV pondělí 19.8. se nebude na matrice v Popicích úřadovat z důvodu dovolené.

MUDr. Petra Šístková

lékař

MUDr. Šístková dovolená 26. 8. - 28. 8. ordinuje MUDr. Kelbl, Dům Zdraví, Hustopeče.

Vodovody a kanalizace Břeclav

vak

oznamují, že v době od 14.08.2019 do 21.08.2019 bude jejich pracovník provádět v naší obci odečty vodoměrů. Stav nedostupného vodměru umístěte na viditelné místo.

MUDr. Olga Venyšová

zubařoznamuje, že ve dnech 12.8. až 23.8. čerpá dovolenou. Zástup: v týdnu od 12.8.-16.8. úrazová nemocnice v Brně. V týdnu od 19.8.-23.8. ošetří bolestivé případy v ranních hodinách manželé Musilovi ve Vranovicích.

Popický zpravodaj

znak

Příspěvky do zpravodaje prosím zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 31.8.2019 na e-mailové adresy: popickyzpravodaj@seznam.cz,  noly@volny.cz,  
případně přineste osobně na adresu:
Lída Novotná, K Myslivně 169, Popice, telefon: 737 588 341
Prosím také organizace a spolky, aby zaslaly plány svých akcí na období září – prosinec 2019
 

Kulturní akce Hustopečsko

ccs

Burčákové slavnosti Hustopeče 3. - 5.10.2019

Divadelní spolek bratří Mrštíků, Boleradice - Vážení přátelé, letní i divadelní prázdniny jsou před námi, ale my se už  nyní připravujeme na sezónu novou. Posíláme vám první programovou nabídku a informace o důležitých akcích - v příloze

Více v přílohách

Kino Hustopeče

Kino Velké Němčice

Divadlo Boleradice

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 28. 8. 2019

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středa  4. září 2019

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte černé pytle. zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

Skládka Stará Hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

Sběrný dvůr

Sběrný dvůrje otevřen každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin a každou středu od 17:00 do 19:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Nové kontejnery na kovový odpad

kov

Kontejnery jsou rozmístěny 3x (u KD, u zdravotního střediska a u obchodu). 

Do kontejneru patří: prázdné konzervy od potravin, konzervy od krmiva pro psy a kočky, plechovky a nápojové obaly, kovové tuby, víčka a uzávěry, hliníková fólie a hliníková víčka z jogurtů.

Naopak do kontejneru nepatří: plechovky od barev a nebezpečných odpadů, které jsou určeny na sběrný dvůr.

Obec Popice

Kulturní důmvytvořila systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanál

V pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL


© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti