Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

MUDr. Petra Šístková

lékař

25.6. - 29.6. 2018 - MUDr. Šístková DOVOLENÁ - ordinuje MUDr. Kelbl - Dům Zdraví Hustopeče, 2.7. - 4.7. 2018 - MUDr. Šístková a MUDr. Kelbl DOVOLENÁ zástup MUDr. Studýnka - Medicentrum, Hustopeče, 23.7. - 3.8. 2018 - MUDr. Šístková a MUDr. Kelbl DOVOLENÁ zástup MUDr. Hochlová - Dům Zdraví, Hustopeče

MUDr. Petr Bartl

lékař

oznamuje změnu ordinačních hodin od 1.7.2018 u MUDr. Veselé

Bližší informace v příloze

MUDr. Veselá (621.8 kB)

Provoz MŠ Popice o prázdninách

zš a mš

Provoz v mateřské škole v Popicích bude do 13. 7. 2018. Od 14. 7. do 2. 9. bude mateřská škola uzavřena. Školní rok v MŠ začíná v pondělí 3. 9. 2018

Kulturní akce Hustopeče

hustopeče

XXIII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae

7.6.2018 Pianista a hudební skladatel Zdeněk Král Hustopečích vystoupí ve čtvrtek 7. června v Amande Wine Wellness Hotel s piano show SOUBOJ KOMIKŮ. Díky skladatelskému vtipu i výjimečnému improvizačnímu umění se protnou hudební podoby Charlieho Chaplina a Louise de Funése. Těšit se můžete na mimořádně příjemný klubový večer ozářený svitem hvězd stříbrného plátna. Začátek představení v 19.30 hodin. Cena vstupenek 200,- Kč (do 31.5. 150,- Kč)/100,- Kč.  

Belgický soubor Zefiro Torna zavítá v neděli 24. června do kurdějovské radnice. Na programu budou francouzské šansony, italské taneční písně či německé pijácké písně, ve kterých pivo a víno teče proudem. Během vystoupení budou servírována exklusivní vína, která programu dodají nebeskou příchuť. Začátek představení v 19.30 hodin. Cena vstupenek 300,- Kč (do 31.5. 250,- Kč)/200,- Kč.

Více informací na www.concentus-moraviae.cz.

Více v přílohách

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středu 4. července 2018

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte pouze BÍLÉ
a MODRÉ PYTLE. Zaměstnanci obce při svozu vymění plné  pytle za  prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 4. července 2018

Skládka Stará Hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude otevřen každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin a od května i ve středu od 17.00 do 19.00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora).          

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Obec Popice

Kulturní důmvytvořila nový systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanál

V pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL


© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti