Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

ČOV Strachotín, Popice

čov

informuje občany o konání členské schůze DSO ČOV Strachotín, Popice, která se koná ve čtvrtek 13. června od 18:00 hodin na obecním úřadě ve Strachotíně. Program zasedání naleznete v přiloženém dokumentu.

Město Hustopeče

HP

Starostka Města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo STRÁŽNÍK městské Policie Hustopeče.

Více v příloze

Baterie pro Garika

baterie

MěÚ Hustopeče, jako obecní úřad s rozšířenou působností se zapojil do soutěže ve sběru baterií Baterkománie v Jihomoravském kraji 2019 baterkomanie.ecobat.cz . Cílem soutěže je motivace úředníků, ale i veřejnosti ke sběru baterií. Další, určitě ještě větší motivací je možnost zajistit podporu vybranému charitativnímu projektu, a to v případě, že budeme ve sběru baterií úspěšní. Za první místo je možné od organizátora soutěže společnosti Ecobat získat až 50.000 Kč na vybraný charitativní projekt. Za druhé místo je to až 30.000 Kč a za třetí místo až 20.000 Kč. Odměnu, pokud se umístíme, získá šestiletý Garik Jacob Válek z Velkých Pavlovic, který trpí od narození dětskou mozkovou obrnou. Více v příloze.

MUDr. Petr Bartl a MUDr. Ludmila Bartlová

lékař

oznamují změnu ordinačních hodin o prázdninách 2019.

Bližší informace v příloze

Sonberské (ne)vinné kulturní léto

sonbergPředprodej vstupenek na Sonberské (ne)vinné kultruní léto spuštěn, najdete je na smsticket.cz

Obec Popice

znakVodovody a kanalizace Břeclav oznamují harmonogram stavebních prací na stavbě vodovodního přivaděče.

Ulice Rybníček - stavební práce budou probíhat od 29.4.2019 do 15.6.2019. Tato ulice bude uzavřena (od nádraží k rodinnému domu čp. 360). Pohyb vozidel bude po dobu stavebních prací omezen.

Kulturní akce Hustopečsko

ccs

Letecko - modelářský klub Boleradice pořádá dne 16.6.2019 od 13.30 na letišti v Boleradicích 13. ročník letecké show "Létáme pro Vás".

Koloběžkou po Asii dne 16. června, Šakvice, v kinosále Orlovny na ul. Pekařská, v 15 hodin

Představení Rozbité demižóny na zahradě ZŠ Velké Němčice 17. 6.

Krajem André na kole - Tradiční cyklistické putování Krajem André se koná v sobotu 22. června vede přes 9 obcí Mikroregionu Hustopečsko. Start je v Hustopečích a dále trasa míří do Staroviček, Velkých Pavlovic, na Vrbici, do Kobylí, Bořetic, Němčiček, Horních Bojanovic, Kurdějova a zpět do Hustopečí. Každá obec se pochlubí tím nejzajímavějším. Jsou to rozhledny, vinice, sklepy a také krajové speciality.. V cíli (v areálu hustopečské Formanky) všem cyklistům (a nejen jim) zahraje kapela Větry z jihu.

Hustopečský slunovrat s vínem - Letošní ročník Hustopečského slunovratu připadne na pátek 21. června a nabídne otevřené noční sklepy místních vinařů v ulicích Vinařská a Na Hradbách, magické rituály, pohádkové bytosti i muziku v podání harmonikářky Terezy Škrhákové a kapely Pool Litters. O úvod se postarají vinaři v recesistickém souboji o cennou ručně kovanou plastiku hroznů a pro odvážné návštěvníky bude připravené také Víno slunovratu.

Muzikaly v Lednici 2019

Divadla pod otevřenou noční oblohou se skleničkou vína v ruce. To můžete zažít v Hustopečích od 10. do 19. července.

Více v přílohách

Kino Hustopeče

Kino Velké Němčice

Divadlo Boleradice

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 5. 6. 2019

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středa  3. července 2019

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte černé pytle. zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

Skládka Stará Hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

Sběrný dvůr

Sběrný dvůrje otevřen každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin a každou středu od 17:00 do 19:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Nové kontejnery na kovový odpad

kov

Kontejnery jsou rozmístěny 3x (u KD, u zdravotního střediska a u obchodu). 

Do kontejneru patří: prázdné konzervy od potravin, konzervy od krmiva pro psy a kočky, plechovky a nápojové obaly, kovové tuby, víčka a uzávěry, hliníková fólie a hliníková víčka z jogurtů.

Naopak do kontejneru nepatří: plechovky od barev a nebezpečných odpadů, které jsou určeny na sběrný dvůr.

Obec Popice

Kulturní důmvytvořila systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanál

V pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL


© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti