Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Myslivecký ples

myslivci

Myslivecký spolek Popice Vás srdečně zve 19. ledna 2019 na Myslivecký ples, který se koná od 20.00 hodin v sále kulturního domu.

Myslivecký ples (292.8 kB)

Tříkrálová sbírka

tři králové

Při sobotní Tříkrálové sbírce bylo v naší obci vybráno 52 534,- Kč. Všem Vám, kteří jste přispěli jakoukoliv částkou, patří upřímné poděkování. Stejně tak poděkování i malým koledníkům a jejich dospělému doprovodu. O konkrétním využití peněz ze sbírek je možné si přečíst na webových stránkách Oblastní charity Břeclav. Farnost Popice 

Výčetka peněz:  2000 – 3 ks; 1000 – 9 ks; 500 – 16 ks; 200 – 75 ks; 100 – 101 ks; 50 – 65 ks; 20 – 38 ks; 10 – 32 ks; 5 – 15 ks; 2 – 9 ks; 1 – 11 ks.

Finanční úřad

peníze

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019 nejpozději do 31. ledna letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 21. do 31. ledna využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.

Více v příloze

Policie ČR

policie

Obvodní oddělení policie ČR Hustopeče provádí šetření ve věci:  Krádež stavebního materiálu v obci Popice ze dne 28.12.2018

Více v příloze

Výběrové řízení

vranoviceStarosta obce Vranovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici "sekretářka".

Více v příloze

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 30.1.2019

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středu 6. února 2019

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte černé pytle. zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

Skládka Stará Hora

Skládka

je od prosince zavřena. Otevření skládky se předpokládá v půli měsíce března 2019

Sběrný dvůr

Sběrný dvůrbude otevřen každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). Od listopadu do půli března bude sběrný dvůr ve středu uzavřen. V sobotu zůstává provozní doba sběrného dvora beze změn. 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Nové kontejnery na kovový odpad

kov

Kontejnery jsou rozmístěny 3x (u KD, u zdravotního střediska a u obchodu). 

Do kontejneru patří: prázdné konzervy od potravin, konzervy od krmiva pro psy a kočky, plechovky a nápojové obaly, kovové tuby, víčka a uzávěry, hliníková fólie a hliníková víčka z jogurtů.

Naopak do kontejneru nepatří: plechovky od barev a nebezpečných odpadů, které jsou určeny na sběrný dvůr.

Obec Popice

Kulturní důmvytvořila systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanál

V pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL


© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti