Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Obecní knihovna

knihy

Ve pondělí 30.9. bude knihovna v Popicích zavřená.

E.ON Distribuce

eon

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.10. od 8:00 do 14:00 hodin. Vypnutá oblast: K myslivně,  Krátká, U kapličky mimo č.p. 226, Nová od ul. U Kapličky po č.p. 221 včetně kabin u hřiště.

E.ON 17.10. (182.0 kB)

Dýňování

dýně

Mateřská škola a základní škola Vás zve na „Dýňování“, které se uskuteční ve středu 25.9.2019 od 16.30 hodin na dvoře MŠ.

Více v příloze

dýňě (330.8 kB)

Obec Popice

znak

informuje občany o konání zasedání zastupitelstva, které se koná ve středu 25. září od 19:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu. Program zasedání k nahlédnutí v přiloženém souboru.

Obec Popice

znakoznamuje občanům, že od pondělí 2. září začínají stavební a zemní práce na výstavbě víceúčelového hřiště za školou. Stavební práce mají být ukončeny až koncem prosince 2019. Prosíme, abyste kolem školního hřiště dbali zvyšené opatrnosti.

Městský úřad Hustopeče

HP

bude ve čtvrtek 26. 9. 2019 z technických důvodů uzavřen.

Obecní knihovna

knihy

Knihovna nabízí zdarma vyřazené knihy - beletrie, encyklopedie. Přijďte se podívat a můžete si zdarma vybranou knihu odnést. Akce proběhne do konce měsíce září v provozní době knihovny

        

MĚSTO HUSTOPEČE

HPVedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY /AGENDA MOTOROVÝCH VOZIDEL - TECHNIK/ a REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY /AGENDA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ/

Více v přílohách

ud2019000912_1 (199.0 kB)
ud2019000913_2 (283.6 kB)

Informace JSDH Popice

SDHMístní JSDH má v případě vyhlášení poplachu 5 aktivních členů, připravených do zákonem daných 10minut vyjet na zásah, či mimořádnou událost. 

Velitel jednotky: Lukáš Otáhal tel. : +420 776 887 338

Velitel družstva: Josef Mikulica tel. : +420 702 171 424

Více informací naleznete zde: Hasiči Popice

Kulturní akce Hustopečsko

ccs

Burčákové slavnosti Hustopeče 3. - 5.10.2019

Kabelko…mánie - IV.ročník DARUJTE KABELKU, DARUJTE NADĚJI - KUPTE SI KABELKU, POMŮŽETE (můžete darovat i baťůžky) 5. října 2019 Dukelské náměstí, Hustopeče

Divadelní spolek bratří Mrštíků, Boleradice - Vážení přátelé, letní i divadelní prázdniny jsou před námi, ale my se už  nyní připravujeme na sezónu novou. Posíláme vám první programovou nabídku a informace o důležitých akcích - v příloze

Více v přílohách

Kino Hustopeče

Kino Velké Němčice

Divadlo Boleradice

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 25.9. 2019

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středa  2. října 2019

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte černé pytle. zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

Skládka Stará Hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

Sběrný dvůr

Sběrný dvůrje otevřen každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin a každou středu od 17:00 do 19:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Nové kontejnery na kovový odpad

kov

Kontejnery jsou rozmístěny 3x (u KD, u zdravotního střediska a u obchodu). 

Do kontejneru patří: prázdné konzervy od potravin, konzervy od krmiva pro psy a kočky, plechovky a nápojové obaly, kovové tuby, víčka a uzávěry, hliníková fólie a hliníková víčka z jogurtů.

Naopak do kontejneru nepatří: plechovky od barev a nebezpečných odpadů, které jsou určeny na sběrný dvůr.

Obec Popice

Kulturní důmvytvořila systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanál

V pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL


© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti