Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Vodovody a kanalizace Břeclav

vak

oznamují, že od 22.2.2018 do 28.02.2018 bude jejich pracovník v Popicích provádět odečty vodoměrů.

II. Krojovaný ples Popice

chasa

Od srdce zveme všechny příznivce folklóru a dobré zábavy na II. Krojovaný ples, který se bude konat v Popicích 10. března 2018 od 20.00hodin. O předtančení České besedy se postará Popická chasa, Vavřínek a pozvané chasy. Krásu krojů představí všichni přítomní krojovaní při nástupu v 21.00hod. s následným společným verbuňkem. Skočit a zabékat si můžete s CM Mládí z Čejče a DH Bílovčanka až do 2 hodin ráno následujícího dne. Dokonce si můžete i zasoutěžit o hodnotné a zajímavé ceny.  Vstupné Kč 100,-. Krojovaní vstup zdarma. Předprodej vstupenek bude zahájen 1. 3. 2018 ulice Hlavní 71, Popice, a to každý všední den od 15.00hod. Těšíme se na Vás !!!

Příspěvky do tomboly můžete nosit v odpoledních hodinách na ul.Hlavní 71, Popice

http://www.popickachasazs.cz/

Více v příloze

MUDr. Petra Šístková

lékař

V období od 19.2. do 23.2. má MUDr.Šístková dovolenou, ordinuje MUDr.Kelbl, Dům Zdraví ,Hustopeče.

E.ON Distribuce

eon

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie -  Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 1.3.2018 od 08:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast:  Nádražní včetně školky č.p. 281, Široká od Nádražní po č.p. 374 a 400

Více v příloze

Nádražní (319.3 kB)

Kulturní akce Hustopeče

hustopeče

Pozvánka na Slavnosti mandloní a vína v Hustopečích 24.3.2018

Více v příloze

Mandlone_web (1.3 MB)

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středu 7. března 2018

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte pouze BÍLÉ
a MODRÉ PYTLE. Zaměstnanci obce při svozu vymění plné  pytle za  prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 28. února 2018

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude otevřen každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Obec Popice

Kulturní důmvytvořila nový systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanál

V pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL


© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti