Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

ZŠ Popice

zš a mš

Zápis do 1. třídy ZŠ Popice - Vážení rodiče, milé děti, srdečně vás zveme k zápisu do 1. třídy, který se uskuteční 16. dubna 2019 v době od 15.00 do 17.00 hodin v budově školy. S sebou vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz.

Zápis 2019 (516.9 kB)

Obec Popice

znakinformuje občany o konání zasedání zastupitelstva obce Popice, které se uskuteční ve středu 27. března od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání je k nahlédnutí v přiloženém dokumentu.

Josefská zábava

pouzdřanySpolek Pouzdřanské pupěnky Vás srdečně zve 23. března 2019 do KD Pouzdřany na Josefskou zábavu.

Více v příloze

zábava (1.0 MB)

Policie ČR

policie

Policie Hustopeče žádá o součinnost při pátrání - ÚMYSLNÉ ZALOŽENÍ POŽÁRU POPICE, ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI

Policie ČR, OOP Hustopeče žádá občany o součinnost při pátrání po NP, který dne 7.3.2019, v době od 22:00 hodin do 22:35 hodin, v obci Popice, v prostoru farmy nacházející se vpravo od areálu bývalého ZD, nezjištěným způsobem úmyslně zapálil pravé přední kolo zde odstaveného autovraku zn. Iveco Daily bez r,z. (vyřazeno z provozu, na náhradní díly), které následně zcela shořelo, dále nezjištěným způsobem úmyslně zapálil vzrostlé náletové keře v ploše 2m x 1m u oplocení areálu ZD. S případnými poznatky k pachateli uvedeného skutku se občané mohou obrátit osobně přímo na OOp ČR Hustopeče, ul. Husova č. 7 nebo telefonicky (i anonymně) na tel. Č. 974 632 741, nebo na linku 158. Mohou také vložit do Schránky důvěry“ umístěné na budově OOp ČR Hustopeče, vadle vchodových dveří.

Více v příloze

Městský úřad Hustopeče

HP

oznamuje, že z technických důvodů bude ve čtvrtek 21.3.2019 a pátek 22.3.2019 MIMO PROVOZ pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů, Z technických důvodů bude také od pondělí 25.3. do středy 27.3.2019 uzavřen stavební úřad Hustopeče.

Obec Popice

znakoznamuje občanům, že probíhají stavební práce na obnově chodníku na ulici U Jízdárny.

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 27.3.2019

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středu 3. dubna 2019

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte černé pytle. zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

Skládka Stará Hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

Sběrný dvůr

Sběrný dvůrje otevřen každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Nové kontejnery na kovový odpad

kov

Kontejnery jsou rozmístěny 3x (u KD, u zdravotního střediska a u obchodu). 

Do kontejneru patří: prázdné konzervy od potravin, konzervy od krmiva pro psy a kočky, plechovky a nápojové obaly, kovové tuby, víčka a uzávěry, hliníková fólie a hliníková víčka z jogurtů.

Naopak do kontejneru nepatří: plechovky od barev a nebezpečných odpadů, které jsou určeny na sběrný dvůr.

Obec Popice

Kulturní důmvytvořila systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanál

V pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL


MĚSTO HUSTOPEČE

HPVedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na majetkoprávním odboru MěÚ Hustopeče - PRÁVNÍK

Více v příloze

MĚSTO HUSTOPEČE

HPStarostka Města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE HUSTOPEČE.

Více v příloze

strážník (35.8 kB)

K O N K U R Z

klobouky

MĚSTO KLOBOUKY U BRNA - K O N K U R Z
Rada města Klobouky u Brna ve smyslu §166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ ředitelky Základní školy Klobouky u Brna, příspěvkové organizace,Vinařská 719/29

Více v příloze

K O N K U R Z

boleradice

Městys Boleradice - K O N K U R Z
Rada městyse Boleradice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Boleradice, okres Břeclav – příspěvková organizace

Více v příloze

K O N K U R Z

zaječíRada obce Zaječí ve smyslu § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Zaječí, okres Břeclav

Více v příloze

© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti