Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Okresní správa sociálního zabezpečení

ossz

V souvislosti s opatřeními proti šíření pandemie onemocnění COVID-19 žádáme klienty, aby při vstupu do budovy OSSZ Břeclav na ul. Husova 2994/1a a do kancelářských prostor OSSZ v budově nádraží ČD na ul. Sady 28. října 248, použili ochranného prostředku dýchacích cest ( např. roušky, šátky) a dezinfekci rukou.

Popický zpravodaj

znak

Příspěvky do zpravodaje prosím zasílejte co nejdříve, nejpozději do konce prázdnin, na e-mailové adresy: popickyzpravodaj@seznam.cz noly@volny.cz, případně přineste osobně na adresu: Lída Novotná, K Myslivně 169, Popice, telefon: 737 588 341. Prosím také organizace a spolky, aby zaslaly plány svých akcí na období září – prosinec 2020

Pošta Popice

poštaVedoucí pošty v Popicích oznamuje změnu provozní doby pošty v Popicích, a to ve dnech:
čtvrtek 06.08. 2020 bude pošta otevřena pouze od 13:00 do 15:00 hodin;
pondělí 10.08. 2020 bude pošta otevřena pouze od 14:00 do 15:00 hodin.

Úřad práce

ÚPupozorňuje klienty, že až do odvolání platí pro veřejnost preventivní opatření v souvislosti s možností šíření pandemie COVID-19 spočívající v nošení ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének a v dezinfekci rukou při vstupu do budovy úřadu práce.

Vodovody a kanalizace Hustopeče

vak

oznamují, že od 3. srpna do 7. srpna bude jejich pracovník provádět v naší obci odečty vodoměrů. V případě nepřístupnosti vodoměru umístit opsaný stav vodoměru na viditelné místo.

Fotbal

Nepojmenovaný 1

TJ SOKOL POPICE  III. třída skupina B -  Los podzimní části fotbalové sezóny 2020 - 2021:

1. kolo, 9.8.2020, Popice - Šakvice, výkop v 17:00
2. kolo, 16.8.2020, Šitbořice - Popice, výkop v 17:00
3. kolo, 23.8.2020, Popice - Pohořelice B, výkop v 17:00
4. kolo, 30.8.2020, Starovice - Popice, výkop v 16:30
5. kolo, 6.9.2020, Popice - Zaječí, výkop v 16:00
6. kolo, 13.9.2020, Uherčice - Popice, výkop v 16:00
7. kolo, 20.9.2020, volno
8. kolo, 27.9.2020, Popice - Klobouky, výkop v 15:30
9. kolo, 4.10.2020, Velký Dvůr - Popice, výkop v 15:00
10. kolo, 11.10.2020, Popice - Brumovice, výkop v 15:00
11. kolo, 18.10.2020, Vrbice - Popice, výkop v 14:30
12. kolo, 25.10.2020, Popice - Strachotín, výkop v 14:30
13. kolo, 1.11.2020, Kobylí - Popice, výkop v 14:00
14. kolo, 8.11.2020, Šakvice - Popice, výkop v 14:00

MUDr. Petra Šístková

lékařod 26.5.2020 do odvolání: sudý kalendářní týden - úterý a čtvrtek LÉKAŘ a SESTRA, lichý kalendářní týden - úterý LÉKAŘ a SESTRA, čtvrtek POUZE SESTRA.Prosím o dodržení epidemiologických opatření, max. 5 OSOB v čekárně !!!Doporučejeme upřednostnit konzultace po telefonu !!!

Obecní knihovna

knihy

Paní knihovnice oznamuje, že od 27.7 do 7.8. bude knihovna v Popicích zavřená.

Policie ČR

policieupozorňuje všechny občany, aby vždy dbali na řádné zabezpečení svých jízdních kol před jejich odcizením, a to nejen v noční době, ale i přes den. Policie v posledních dnech eviduje několik případů, kdy došlo k odcizení jízdních kol. Současně žádáme poskytovatele ubytovacích služeb, aby dbali na řádné poučení ubytovaných o ukládání jízdních kol v zabezpečených prostorech penzionů.

Sběr použitého kuchyňského oleje

olejOlej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko do PET lahve a řádně ji uzavřete. Pak ji odneste na sběrné místo a vložte do označené sběrné nádoby. Pomůžete životnímu prostředí. Použitý kuchyňský olej se bude skladovat v 120 l popelnicích s nápisem FRITEX. Tyto popelnice budou rozmístěny na následujících místech:
 - sběrné místo u zdravotního střediska
 - sběrné místo o obchodního domu COOP
 - sběrné místo u kulturního domu
 - na sběrném dvoře
Více v příloze

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 12. 8. 2020

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středa  5. srpna 2020

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte černé pytle. zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

Skládka Stará Hora

Skládka

je opět otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

Sběrný dvůr

Sběrný dvůrje otevřen každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin a každou středu od 17:00 do 19:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora).

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Nové kontejnery na kovový odpad

kov

Kontejnery jsou rozmístěny 3x (u KD, u zdravotního střediska a u obchodu). 

Do kontejneru patří: prázdné konzervy od potravin, konzervy od krmiva pro psy a kočky, plechovky a nápojové obaly, kovové tuby, víčka a uzávěry, hliníková fólie a hliníková víčka z jogurtů.

Naopak do kontejneru nepatří: plechovky od barev a nebezpečných odpadů, které jsou určeny na sběrný dvůr.

Informace JSDH Popice

SDHMístní JSDH má v případě vyhlášení poplachu 5 aktivních členů, připravených do zákonem daných 10minut vyjet na zásah, či mimořádnou událost. 

Velitel jednotky: Lukáš Otáhal tel. : +420 776 887 338

Velitel družstva: Josef Mikulica tel. : +420 702 171 424

Více informací naleznete zde: Hasiči Popice

HUSTOPEČSKO - plán akcí

ccs

15.8.   Koncert v kostele - Strachotín viz příloha

Tradiční hody Vranovice 2020 viz příloha

Nově otevřené kukuřičné bludiště v Dolních Dunajovicích viz příloha
Sonberské (ne)vinné kulturní léto
Kino Jiskra Velké Němčice
Kino Hustopeče
Divadlo Boleradice

REZERVACE KULTURNÍHO DOMU V POPICÍCH

Kulturní důmZastupitelstvo obce Popice svým usnesením č. 13/11/2019 ze dne 16.12.2019 schválilo pronájem kulturního domu v Popicích pouze fyzickým osobám s trvalým pobytem v obci Popice a spolkům, které mají sídlo v obci Popice.

Archiv aktualit

© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti