Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Obec Popice

znak

informuje o konání zasedání zastupitelstva obce, které se uskteční v úterý 19.12.2017 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program zasedání v příloženém dokumentu.

Obec Popice

znakVe středu 20.12.2017 nebude paní účetní úřadovat celý den. Děkuje za pochopení.

ZŠ a MŠ Popice

zš a mš

Mateřská škola Popice oznamuje, že v době vánočních prázdnin, tj. od 23.12.2017 do 2.1.2018 bude Mateřská škola a Školní družina  v Popicích uzavřena. Provoz bude zahájen ve středu 3.1.2018.

Zpívání pod vánočním stromem

stromek

Srdečně zveme na vánoční vystoupení žáků základní školy, chrámového sboru a mužáků. Přijďte si s nimi zazpívat v pátek 22. prosince 2017 v 18.00 hodin před popický kostel. Připraven bude opět i jarmark výrobků dětí ze ZŠ a MŠ, který začíná již v 17.30 hodin

Zpívání (1.2 MB)

Střelnice Popice

puška

Poslední střílení v roce na střelnici v Popicích se uskuteční ve čtvrtek 28.12.2017 od 8.00 hodin. Trénink bude ve středu 27.12.2017 od 13.00 hodin na střelnici v Popicích.

www.strelnicepopice.cz

Více v přiloženém souboru

Komise kultury obce Popice

houslepořádá v pátek 29. prosince od 17:00 hodin tradiční "POSEZENÍ U CIMBÁLU" v kulturním domě. K poslechu hraje cimbálová muzika Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem.  

cimbál (1.3 MB)

O2 Czech Republic a.s.

O2

V rámci akce "Optimalizace 2018" prověřujeme využití veřejných telefonních automatů. Přístroj, který provozuje společnost O2 Czech Republic a.s. ve vaší obci na adrese Popice, Hlavní, u č.p. 20, vykazuje dlouhodobě minimální provoz....

Vzhledem k tomu, že jeho další provozování není ekonomicky opodstatněné, bude telefonní automat zrušen. Rušení telefonního automatu bude probíhat během 1. pololetí 2018 v několika etapách (demontáž telefonního automatu a následně zrušení hovorny).

Kulturní akce Hustopeče

hustopeče

Adventní náladu přinese série adventních koncertů, kterou v neděli 3. prosince zahájí Musica Animae  v kostele sv. Václava a sv. Anežky České. Druhou adventní neděli 10. prosince vystoupí v evangelickém kostele Tomáš Kočko za doprovodu orchestru a posledním vystoupením bude v neděli 17. prosince koncert Moravanky. Všechny koncerty začínají v 18.00 hodin a vstupenky jsou již v předprodeji v TIC Hustopeče.

TIC Hustopeče zve na Kloboukový bál, který se uskuteční v pátek 12. ledna od 20.00 hodin v sále Společenského domu v Hustopečích. Celý večer hudebně doprovodí Salonní Orchestr Brno a součástí programu bude také módní přehlídka klobouků, bohatá tombola a fotokoutek. Občerstvení bude zajištěno v bufetu. Vstupenky jsou již v prodeji v Turistickém informačním centru za 180,- Kč, sklenička na víno je v ceně vstupenky. Připravte si klobouky a přijďte si v novém roce zatančit na městský bál! Budeme se těšit.

Plakáty v příloze

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středu 20. prosince 2017

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte pouze BÍLÉ
a MODRÉ PYTLE. Zaměstnanci obce při svozu vymění plné  pytle za  prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 3. ledna 2018

Skládka Stará Hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude otevřen každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Obec Popice

Kulturní důmvytvořila nový systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanál

V pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL


© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti